Artikelpris

Dansk Lungemedicinsk Selskab vil hædre to videnskabelige artikler udgået fra Danmark eller med deltagelse af en dansk forfatter. Prisen vil blive uddelt ved DLS Årsmøde og vinderne vil modtage en plakat og blomster under middagen.

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Medlemmer af DLS kan komme i betragtning til prisen. Medlemmer som ikke ønsker at kunne modtage prisen kan meddele dette til DLS Sekretariatet.

Bestyrelsen vil i samarbejde med en sundhedsvidenskabelig bibliotekar søge relevante videnskabelige artikler publiceret  det seneste år i perioden 01.11.18 til 31.10.19 inkl. “Epub ahead of publication”.

Medlemmer af DLS kan indsende egne og andres arbejder til bestyrelsen for deltagelse.

Mindst en af artiklerne skal udgå fra Danmark og væsentligst være udført i Danmark. En artikel kan være på baggrund af en international multicenterundersøgelse med dansk forfatterdeltagelse, eller være udført i udlandet med dansk forfatterdeltagelse.

Arbejdet skal være publiceret i et ‘peer-reviewed’ tidsskrift.
Arbejdet skal bidrage væsentligt til det pågældende emneområde.
Arbejdet skal være på et internationalt niveau.

Artikler sendes til Julie.janner@regionh.dk senest d. 1. november.