Artikelpris

Dansk Lungemedicinsk Selskab vil hædre to-tre videnskabelige artikler udgået fra Danmark eller med deltagelse af en dansk forfatter. Prisen vil blive uddelt ved DLS Årsmøde og vinderne vil blive annonceret under middagen.

Der er nedsat et udvalg af DLS bestyrelsen til at vurdere årets videnskabelige artikler. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Medlemmer af DLS kan komme i betragtning til prisen. Medlemmer som ikke ønsker at kunne modtage prisen kan meddele dette til DLS Sekretariatet.

Udvalget vil søge relevante videnskabelige artikler publiceret det seneste år i perioden 01.11.21 til 31.10.22 inkl. “Epub ahead of publication”.

Medlemmer af DLS kan ligeledes indsende egne og andres arbejder til DLS sekretariatet mhp vurdering.

Artiklen skal som udgangspunkt udgå fra Danmark og væsentligst være udført i Danmark. En artikel kan dog også være på baggrund af en international multicenterundersøgelse med dansk forfatterdeltagelse, eller være udført i udlandet med dansk forfatterdeltagelse.

Arbejdet skal være publiceret i et ‘peer-reviewed’ tidsskrift.
Arbejdet skal bidrage væsentligt til det pågældende emneområde.
Arbejdet skal være på et internationalt niveau.

Artikler sendes til dls.dlsoffice@gmail.com senest d. 1. november.